NPS Service Nikon

Newsletter

 

Prezentul document reglementează comportamentul şi folosirea site-ului Nikonisti.ro, accesibil la domeniul web www.Nikonisti.ro, împreună cu toate subdomeniile acestuia, de către orice persoană care îl accesează/vizitează (denumită în continuare Utilizator).


1. Aplicare

Website-ul Nikonisti.ro, împreună cu toate subdomeniile acestuia (denumit în cele ce urmează Website), este pus la dispoziţie de către Skin Media SRL. Accesul şi utilizarea acestui Website se supun prezenţilor Termeni de utilizare a Website-ului şi se completează, acolo unde este cazul, cu reglementările legale in vigoare. Accesând şi/sau utilizând Website-ul se consideră că sunteţi implicit de acord cu aceşti Termeni de utilizare. Datele personale pe care le veţi furniza prin intermediul site-ului vor fi tratate în conformitate cu Politica de confidenţialitate.


2. Restricţii referitoare la drepturile de proprietate intelectuală

Website-ul conţine elemente protejate de reglementări europene şi internaţionale privind drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi (dar fără a se limita la) mărcile comerciale Nikon, Lowepro, SanDisk, Lexar, Marumi, Velbon, Joby, denumirile comerciale, logo-urile, fotografiile, fişierele video, fişierele audio, textele, design-ul grafic (denumite în cele ce urmează Conţinut). Fără a modifica orice restricţii suplimentare impuse de legile în vigoare, pentru a proteja aceste drepturi, se aplică următoarele restricţii privind utilizarea Website-ului:

  • Nicio parte a acestui Website nu poate fi copiată prin mijloace electronice sau de orice alt fel, fără excepţie. Este interzisă reproducerea oricărei părţi a acestui Website pe orice alt site de internet fără acordul Skin Media SRL.
  • Mărcile şi denumirile comerciale, precum şi mărcile serviciilor şi logo-urile Nikon, Lowepro, SanDisk, Lexar, Marumi, Velbon, Joby aşa cum sunt utilizate pe Website nu pot fi afişate sau utilizate în orice altă modalitate fără acordul scris prealabil al Skin Media SRL.
  • Skin Media SRL autorizează utilizarea acestui Website şi Conţinutul acestuia doar în scop personal - cu condiţia respectării tuturor notificărilor privind dreptul de autor şi de proprietate - şi interzice utilizarea acestui Website şi a Conţinutului în scop comercial.
  • Se pot realiza legături către Website în măsura în care acestea trimit către pagina principală. Este interzisă realizarea unor legături către subpagini sau către Conţinut, direct către alte părţi ale Website-ului, excepţie făcând situaţiile aprobate.
  • Este interzisă vizitarea Website-ului prin mijloace automate (de exemplu, prin utilizarea unor programe de tip „crawler” sau „autobots”) pentru a descărca sistematic informaţii de pe acesta sau pentru a face legătura funcţională dintre Conţinutul Website-ului şi un alt site.

Utilizatorii care încarcă în Website materiale protejate de drepturi de autor îşi asumă responsabilitatea pentru folosirea acestor materiale şi acordă totodata Skin Media SRL dreptul de a le folosi pe durata nedeterminată în conformitate cu scopul pentru care aceste materiale au fost încărcate în Website. 


3. Legături către site-uri ale unor terţe părţi

Acest Website poate conţine legături outbound către alte site-uri. Acestor legături li se pot aplica excepţii de la cele de mai sus conform informaţiilor prezentate pe respectivele site-uri. Orice legături către pagini ale unor terţe părţi sunt oferite pentru confortul dumneavoastra şi vor fi supuse utilizării pe propria răspundere. Noi nu ne asumăm răspunderea pentru conţinutul paginilor accesate în acest mod.


4. Utilizare necorespunzătoare

Este interzisă utilizarea Website-ului sau Conţinutului într-o manieră care deranjează alţi utilizatori ai Website-ului, încalcă drepturile acestora, întrerupe funcţionarea corespunzătoare a Website-ului sau afectează informaţia prezentată pe Website şi/sau software-ul care controlează funcţionarea acestuia. Nu este permisă utilizarea Website-ului sub un nume fals sau evitând măsurile de securitate aplicate secţiunilor blocate ale Website-ului. Este interzisă utilizarea Website-ului sau a Conţinutului acestuia într-o manieră care constituie sau încurajează comportamente ce pot fi considerate infracţiuni, implică responsabilitate civilă sau care încalcă legile în vigoare.


5. Limitarea răspunderii

Skin Media SRL şi nicio altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui Website nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere, daună sau niciun cost, precum şi pentru nicio daună directă, accidentală, secundară, specială sau tipică rezultată din utilizarea Website-ului sau a serviciilor (inclusiv responsabilitatea pentru transmiterea întârziată sau incorectă a informaţiilor, întreruperea, suspendarea sau anularea Website-ului), fără excepţie. De asemenea, Skin Media SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune asupra echipamentului sau viruşi care pot infecta calculatorul ca urmare a accesării, utilizării sau vizitării Website-ului sau a utilizării conţinutului acestuia. Utilizarea şi vizitarea Website-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorilor.  Skin Media SRL nu oferă garanţii de nici un fel, implicite sau explicite, privind accesarea de către utilizatori a site-ului.  S-a acordat o atenţie deosebită Conţinutului şi corectitudinii informaţiei prezentate pe Website. Cu toate acestea, Skin Media SRL nu oferă nicio garanţie că acest Website şi informatiile prezentate vor răspunde cerinţelor utilizatorului, că Website-ul nu va înregistra întreruperi, că va furniza prompt informaţii, că va fi securizat şi lipsit de erori. De asemenea, nu oferă nicio garanţie în ceea ce priveşte rezultatul obţinut ca urmare a utilizării Website-ului. Orice materiale şi/sau informaţii descărcate sau obţinute printr-o altă modalitate ca urmare a utilizării Website-ului se utilizează pe propria răspundere. Sunteţi responsabil(ă) pentru conţinutul fişierelor încărcate pe serverul Skin Media SRL şi orice alte materiale distribuite prin intermediul Website-ului sau serviciilor. Sunteţi responsabil(ă) pentru toate obligaţiile care iau naştere ca urmare a utilizării Website-ului sau serviciilor. Sunteţi de acord să despăgubiţi Skin Media SRL pentru orice pierderi, daune, obligaţii rezultate sau orice revendicare sau acţiune legală efectuată asupra sa sau care implică Skin Media SRL ca urmare a utilizării necorespunzătoare şi în contradicţie cu prezenţii Termeni şi Conditii de către dumneavoastră a Website-ului sau serviciilor.


6. Informaţii generale

Skin Media SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, fără nicio formalitate şi fără preaviz. Modificările vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Accesul în Website implică faptul că dumneavoastră aţi luat la cunoştinţă şi v-aţi dat acordul asupra noilor termeni. Skin Media SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Website-ul, structura şi arhitectura acestuia sau elementele de design, fără nicio formalitate şi fără notificare prealabilă.


8. Lege aplicabilă

Aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare sunt reglementaţi şi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Instanţa competentă de la sediul Skin Media SRL va avea jurisdicţie exclusivă pentru soluţionarea disputelor ce pot apărea din termenii şi conditiile de utilizare sau în legătura cu aceştia.


Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania "5 ani garantie pentru obiectivele mirrorless NIKKOR Z" (numită în cele ce urmează şi "Campania") este organizată de SC SKIN MEDIA SRL., cu sediul în Str.  Mendeleev Nr. 5, Et. 2, Bucureşti, Sector 1, 010361, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8241/12.09.2000, CUI RO29704683. În continuare, SC SKIN MEDIA SRL va fi denumită “Organizator”.
Art. 1.2. Campania se va desfășura conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România la 23.01.2024. Prin participarea la aceasta Campanie se prezuma faptul ca Participantii cunosc Regulamentul si sunt de acord cu mecanismele Campaniei.
Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa Participanții despre aceste modificări prin afișare pe website-ul www.nikonisti.ro cu cel puțin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care intervine orice modificare a Regulamentului sau de la care urmeaza sa inceteze Campania inainte de termen.


Articolul 2. Denumire. Locul desfăşurării. Durată.

Art. 2.1. Campania poartă denumirea "5 ani garantie pentru obiectivele mirrorless NIKON Z".
Art. 2.2. Campania se desfăşoară pe teritoriul României
Art. 2.3. Campania se desfasoara intre 01.01.2024 si 31.12.2024. Cantitățile oferite spre vânzare în cadrul Campaniei sunt toate cantitățile din stocul Organizatorului fără nicio limitare.


Articolul 3. Produse participante la Campanie: toate obiectivele mirrorless NIKKOR Z

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă obiectivele foto mirroless NIKKOR Z achiziţionate exclusiv de la partenerii oficiali Nikon in Romania, specificati pe siteul www.nikonisti.ro. 


Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această Campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe site-ul www.nikonisti.ro si au înregistrat produsul menționat la art. 3.1. de mai sus pe www.nikonisti.ro în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024. Înregistrarea presupune indicarea/completarea urmăroarelor date cu privire la Produs și la achiziția acestuia: serie produs, magazinul de unde a fost achizitonat produsul, factura/bon fiscal, data achizitionarii produslui. Vor fi acceptate doar solicitările completate în întregime primite în termen de 30 zile de la data achiziției. La trimiterea online a solicitării, veți avea opțiunea de a imprima pagina dvs. de confirmare, care atestă primirea solicitării. Dupa 1 zi după data înregistrării, veți putea să verificați dacă garanția dvs. a fost înregistrată pe www.nikonisti.ro. Nu pot participa la Campanie persoanele direct implicate în organizarea acesteia. Înregistrarea achiziției nu poate fi făcută de parteneri (retaileri, vânzători) pentru Participant.
Articolul 4.2. Neinregistrarea produsului achiziționat în cadrul Campaniei pe siteul www.nikonisti.ro duce la invalidarea promotiei/Campaniei cu privire la respectivul produs, indiferent de motivul pentru care produsul nu a fost inregistrat.


Articolul 5. Modul de desfăşurare a Campaniei

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – oferirea de 5 ani garantie pentru produsele semnalizate/participante la Campanie (toate obiectivele mirrorless NIKKOR Z), incepand cu perioada 01.01.2024, doar dupa inregistrarea produsului semnalizat/participant la Campanie pe www.nikonisti.ro. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi doar de la partenerii oficiali Nikon Romania specificati pe siteul www.nikonisti.ro. Informații despre condițiile de garanție și service sunt disponibile la https://www.nikonisti.ro/garantie-2-ani.html.


Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare care ii revin, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.


Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.
Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.


Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la comenzi@yellowstore.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.


Articolul 9. Întreruperea Campaniei

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Campania oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a Participantilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).
Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 9.3. Organizatorul nu este responsabil pentru nicio defecțiune sau incident de funcționare al software-ului, serverului, a site-ului web www.nikonisti.ro care împiedică sau obstrucționează Participantul să ia parte la Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica toate solicitările pentru a se asigura că prezentul Regulament a fost respectat, precum și de a solicita informații suplimentare privind solicitarea înregistrării și documentele aferente.


Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul www.nikonisti.ro pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.


Articolul. 11 Date cu caracter personal

Art. 11. 1 Datele cu caracter personal ale Participantilor urmeaza a fi prelucrate in conformitate cu politica de confidentialitate a Organizatorului afisata pe site-ul skin.ro.

Acest document a fost actualizat pe data de 23.01.2024


© Nikonisti.ro 2008-2024. Toate drepturile apartin Nikon in colaborare cu Skin.

JavaScript este dezactivat.

Aceasta aplicatie necesita JavaScript pentru a functiona corespunzator. Browser-ul dumneavoastra nu suporta JavaScript sau scripturile sunt blocate.

Pentru a vedea daca browser-ul dumneavoastra suporta JavaScript, sau pentru a permite rularea scripturilor, cititi ghidul online al browser-ului dumneavoastra.

Actualizare browser

Folosesti un browser vechi ce te va impiedica sa vezi siteurile moderne,inclusiv noua noastra versiune.

Pentru a beneficia de toate facilitatile oferite te rugam instaleaza-ti un browser modern,ai mai jos alternative gratuite.

Instalarea va dura cateva secunde.