<< INAPOI
REGULAMENTUL CONCURSULUI
"TOMBOLĂ TRECI PE NIKON FX"
Perioada Concursului: 1 martie 2018 ora 00:00 – 31 iulie 2018 ora 23:59
Acesti termeni si conditii reglementeaza modul in care aveti dreptul sa accesati si sa utilizati serviciile asociate concursului "Tombola Treci pe Nikon FX", denumit in continuare "Concursul". Pentru a utiliza acest concurs trebuie sa cititi si sa acceptati termenii si conditiile descrise in prezentul document.

Articolul 1. Organizatorul Concursului

Art. 1.1. Concursul “TOMBOLA TRECI PE NIKON FX” (numita în cele ce urmează si "Concursul") este organizat de S.C. Skin Media S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8241/2000, CUI 13348504, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16919. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul"). În continuare, S.C. Skin Media S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru orice participant la concurs.

Art. 1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfasurarii Concursului, din motive intemeiate, cu anunţarea publicului despre aceste modificări.

Articolul 2. Definitia si durata Concursului.

Art. 2.1. Concursul poartă denumirea “TOMBOLA TRECI PE NIKON FX”.

Art. 2.2. Concursul se desfăşoară pe teritoriul Romaniei în perioada 1 martie 2018 ora 00:00 - 31 iulie 2018 ora 23:59, la partenerii oficiali Nikon, pentru aparatele foto Nikon FX, respective Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D850 si Nikon D5, achizitionate in perioada 1 martie 2018 ora 00:00 – 30 iunie 2018 ora 23:59, denumite in continuare „Produse eligibile”.

Art. 2.3. Prin inscrierea in Concurs, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

Art. 2.4. Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit pe website-ul www.nikonisti.ro.

Articolul 3. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 3.1. Participantii eligibili, definiti in continuare “Participanti”, sunt persoane juridice si persoanele fizice ce au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, care achizitioneaza Produse eligibile in perioada Concursului. Participantii au obligatia de a inscrie pe site-ul www.nikonisti.ro produsele pana in data de 31 iulie 2018 ora 23:59. Neinscrierea produselor achizitionate pana la aceasta data presupune invalidarea participarii la Concurs.

Art. 3.2. Participarea la Concurs are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Prin inscrierea in Concurs, Participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

Articolul 4. Descrierea Concursului:

Art. 4.1. Toti Participantii eligibili conform Art 3.1 vor fi inscrisi automat in Concursul Tombola Treci pe NIKON FX

Articolul 5. Premiu

Art. 5.1. Premiul Tombolei este Set 3 obiective NIKKOR zoom f/2.8, editie aniversara 100 ani

Articolul 6. Mecanismul de participare la tombola. Desemnarea castigatorului

Art. 6.1. Produsele eligibile trebuie achizitionate de Participantii in perioada 1 martie 2018 ora 00:00 - 30 iunie 2018 ora 23:59 de la partenerii oficiali Nikon din Romania.

Art. 6.2. Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs eligibil. Participantii nu trebuie sa returneze sau sa instraineze produsele achizitionate.

Art. 6.3. Desemnarea castigatorului tombolei are loc prin metoda tragerii la sorti dupa numele Participantului, din lista participantilor eligibili. Numele Participantilor eligibili se va regasi in functie de numarul de aparate foto achizitionate si inscrise.

Art. 6.4. Extragerea la tombola va avea loc in data dupa terminarea perioadei de inscriere, data exacta fiind anuntata pe site-ul www.nikonisti.ro, si va fi realizata cu ajutorul unui site specializat in extrageri random.

Art. 6.5. Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze participarea oricarui participant pentru orice motiv si in orice moment daca are suspiciuni cu privire la activitatea sa in cadrul Concursului.

Articolul 7. Acordarea premiilor

Art. 7.1 Castigatorul tombolei va fi publicat pe site-ul www.nikonisti.ro, urmand sa i se expedieze premiul in termen 60 de zile din momentul anuntarii castigatorului. Castigatorul va fi anuntat prin e-mail cat mai curand posibil cu privire la premiul castigat si la modalitatea prin care poate intra in posesia acestuia.

Art. 7.2 Organizatorul va solicita datele de identificare ale castigatorului.

Art. 7.3 In cazul in care castigatorul nu poate fi premiat din motive independente de Organizator (datele furnizate sunt incomplete/gresite), Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene.

Art. 7.4 Premiul acordat nu pot fi inlocuit cu alte produse. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau in alte obiecte si nici nu poate solicita alte modificari. In cazul in care castigatorul refuza sa intre in posesia premiului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

Art. 7.5. Premiul va fi insotit de un proces verbal de predare-primire pe care persoana castigatoare are obligatia de a-l semna si expedia Organizatorului.

Art. 7.6. Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze orice premiu oricarui Participant pentru orice motiv si in orice moment daca are suspiciuni cu privire la activitatea sa pe site si in cadrul Concursului.

Articolul 8. Taxe si impozite

Art. 8.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigator, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri revin in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul este inregistrat in Registrul General la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Operator de Date cu Caracter Personal cu nr: 16919 si respecta legislatia in vigoare in acest domeniu in Romania si Uniunea Europeana.

Prin inscrierea produselor pe site intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca Organizatorul va solicita dumneavoastra, in calitate de Utilizator, urmatoarele informatii necesare pentru identificarea dumneavoastra personala: (a) numele si prenumele dvs., (b) adresa de e-mail valida, (c) data nasterii, (d) numarul de telefon. Scopul solicitarii acestor informatii de catre Organizator este de a mentine contactul cu dumneavoastra pentru comunicari viitoare. Dupa colectarea datelor dvs., Organizatorul:

- nu va instraina, inchiria sau vinde informatiile de identificare personala a dumneavoastra catre terti in scopuri de marketing si publicitate. - nu va furniza unor terti datele dvs. de contact fara acordul dvs., cu exceptia cazurilor in care sunt solicitate de institutii ale statului legal abilitate (cu rol de control etc)

- va securiza informatiile esentiale pe care le furnizati, prin protocoale standard si tehnologii corespunzatoare.

- va putea trimite participantilor informari legate de brandul Nikon, prin platforma nikonisti.ro

Articolul 9. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Concurs cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 10. Litigii

Art. 10.1. Orice reclamatie având ca obiect Concursul poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificata in acest Regulament sau trimisa pe mail la nikonexpo@skin.ro in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 10.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 11. Intreruperea Concursului

Art. 11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Concursul oricand pe parcursul desfasurarii acestuia, cu informarea prealabila a participantilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, retele de socializare, etc.).

Articolul 12. Regulamentul concursului

Art. 12.1. Regulamentul concursului promotionale este afisat si disponibil gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.nikonisti.ro pe toata perioada de desfasurare a Concursului.

Art. 12.2. Simpla participare la acest Concurs echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Concursul.

Articolul 13. Comunicarea cu organizatorul

Art. 13.1. In cadrul Concursului, Organizatorul poate avea nevoie sa comunice cu dvs. prin email sau telefon. Sunteti de acord sa primiti mesaje email, legate de participarea dvs. la Concurs sau contul dvs. din cadrul website-ului www.nikonisti.ro pentru a asigura buna derulare a Concursului.

Art. 13.2. Sunteti de acord ca numele si/sau adresa dvs. email sa fie mentionate in titlul anumitor comunicari pe care le initiati prin website-ul www.nikonisti.ro (exemplu: anuntarea castigatorilor). Intelegeti si sunteti de acord ca Organizatorul poate utiliza datele dvs. de contact in scopul consultarii sau informarii dvs. cu privire la produsele, ofertele si promotiile website-ului. Puteti renunta la acest privilegiu prin serviciul de dezabonare din cadrul mesajelor email primite sau din cadrul sectiunii setari aflate in contul dvs de pe website-ul www.nikonisti.ro.

Articolul 14. Utilizarea serviciului

Art. 14.1. Intelegeti si sunteti de acord ca nu aveti voie sa postati, sa incarcati, sa transmiteti prin email sau in niciun alt mod, in cadrul Concursului, urmatoarele tipuri de informatii:

- informatii ilegale, abuzive, obscene, discriminatorii, jignitoare, conspirative sau de hartuire.

- informatii false despre propria dvs. identitate, incluzand, dar fara a se limita la, pseudonime sau orice alt tip de date false, gresite sau inexacte pe care le furnizati in cadrul concursului.

- informatii pe care nu aveti dreptul sa le faceti publice, care au caracter secret sau confidential sau asupra carora nu detineti drepturi de proprietate intelectuala.

- informatii publicitare nesolicitate sau neautorizate, spam, scrisori in lant, scheme de afaceri piramidale sau orice alt tip de solicitari. Aceasta interdictie se refera inclusiv, fara a se limita la, folosirea concursului online pentru:

a) a trimite mesaje unor persoane pe care nu le cunoasteti;

b) a contacta persoane pe care nu le cunoasteti si a le trimite mesaje promotionale sau de solicitare fara permisiunea acestora;

c) a trimite mesaje catre liste de distributie sau alias-uri de grup.

- informatii sau materiale care contin virusi informatici sau orice coduri, fisiere sau programe computerizate daunatoare, menite sa intrerupa, sa distruga sau sa limiteze functionarea oricarui software sau a oricarui echipament electronic si de telecomunicatii.

Aceasta interdictie se refera, fara a se limita la: spyware (programe pentru captarea datelor despre utilizatorul computerului infectat), adware (programe de transmitere de reclame), virusi informatici, phishing (mesaje de solicitare de informatii confidentiale), spam (mesaje electronice nesolicitate), pop-up-uri sau link-uri catre alte pagini de internet considerate riscante.

- elemente falsificate de identificare cu scopul disimularii originii oricarei comunicari transmise prin websiteul www.nikonisti.ro sau alte mijloace aferente acestui concurs online sau Organizatorului in general.

- continut care nu este destinat rubricii respective (adresa de email in locul numelui, etc).

Art. 14.2. Sunteti de acord ca nu aveti voie sa interferati sau sa intrerupeti serverele, reteaua sau seriviciul Organizatorului aferent concursului online sau sa incalcati orice reglementari, proceduri si indrumari privind utilizarea retelei, legate de acest concurs.

Articoul 15. Incetarea furnizarii serviciului

Art. 15.1. Sunteti de acord ca Organizatorul poate, in orice moment, fara notificare prealabila, sa intrerupa contul si accesul dvs. la concurs, din cauze care pot fi, fara a se limita la:
(a) incalcarea de catre dvs. a prevederilor prezentului document si a indrumarilor pe care le cuprinde,
(b) solicitari ale institutiilor guvernamentale si impuneri ale legii,
(c) solicitarea dvs. expresa,
(d) probleme si aspecte tehnice neprevazute,

Art. 15.2. Sunteti de acord ca intreruperea furnizarii serviciului va fi facuta la libera alegere a Organizatorului si ca Organizatorul nu poate fi facut raspunzator fata de dvs. sau orice alta terta parte pentru intreruperea accesului dvs. la concurs.

Articolul 16. Informatia furnizata

Art. 16.1. In timpul folosirii aplicatiei este posibil ca utilizatorii sa furnizeze informatii despre sine care pot fi vizibile de catre alti utilizatori (vedeti capitolul Confidentialitatea datelor din acest document si politica privind datele personale pentru detalii despre informatia colectata pe www.nikonisti.ro). Intelegeti si sunteti de acord ca prin postarea de materiale pe website-ul www.nikonisti.ro, cedati catre Organizator dreptul gratuit si irevocabil de a utiliza aceste materiale in decursul existentei serviciului. Intelegeti ca raspunderea pentru toata informatia pe care o postati in cadrul concursului va revine exclusiv dvs., iar Organizatorul nu poate fi facut raspunzatoar de nici o greseala sau omisiune din aceste informatii.

Art. 16.2. Sunteti de acord sa nu monitorizati sau copiati, si sa nu permiteti altora sa monitorizeze sau copieze paginile website-ului www.nikonisti.ro si continutul pe care acestea il cuprind. Sunteti de acord sa nu simulati aspectul sau functionarea acestui website si sa nu actionati pentru a perturba functionarea sau a supraincarca infrastructura noastra informatica, inclusiv, dar fara a se limita la, comunicari nesolicitate, incercari de a obtine acces neautorizat, transmitere sau activare de virusi informatici.

Articolul 17. Limite de raspundere

Art. 17.1. Acceptand acest regulament, sunteti de acord ca Organizatorul, angajatii sai, partenerii si orice alti colaboratori in concurs nu sunt raspunzatori pentru nici un fel de pierderi sau consecinte negative directe, indirecte, ocazionale sau exceptionale rezultate in urma:
a) utilizarii website-ului www.nikonisti.ro de catre dvs;
b) accesului neautorizat sau alterarii comunicarii dvs. cu sau prin acest website, sau
c) orice alte probleme legate de Concursul “Tombola Treci pe Nikon FX”.

Art. 17.2. Orice afaceri si tranzactii care pot aparea intre utilizatori ca urmare a folosirii de catre acestia a prezentului concurs sau a website-ului www.nikonisti.ro constituie raspunderea exclusiva a utilizatorilor implicati in acestea.

Art. 17.3 Organizatorul nu garanteaza ca serviciile aferente concursului vor fi neintrerupte si lipsite de erori.

Art. 17.4. Orice material pe care il descarcati sau obtineti in orice mod de pe website-ul www.nikonisti.ro se face la libera dvs. alegere si pe propria dvs. raspundere si pe propriul risc, dvs. fiind unicul responsabil in cazul oricarei deteriorari a computerului dvs. sau pierderii de date produse in urma acestor descarcari.

Articolul 18. Legea aplicabila

Acest regulament reprezinta un acord intre dvs. si Organizatorul concursului, guvernat de legislatia romaneasca in vigoare. In conformitate cu art. 52 alin 1 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata prezentul Regulament se autentifica in 3 (trei) exemplare

Nikonisti.ro Regulament Inscrie-te Premiu Produse